Vauvauinti on vauvojen ja vanhempien yhteinen, monipuolinen leikkihetki lämmitetyssä vedessä. Vauvauinnin aloittamisikä on minimissään 3 kuukautta. Silloin lapsenvalveillaoloaika on tarpeeksi pitkä ja hän jaksaa liikkua enemmän. Yläikärajaa vauvauinnin aloittamiselle ei ole. Lapsen tulee painaa vähintään 5 kg, jotta hän pysyy lämpimänä +32 asteisessa vedessä.

Vauvauinti tapahtuu lapsen ehdoilla, mikä on hyvin tärkeää pyrittäessä kehittämään lapsesta veden ystävä. Vauvauinnissa lapsi ei opi itsenäisesti uimaan, vaan vanhempien valvonnassa ja avustamana leikkimään vedessä ja sukeltamaan.
Vauvauinnissa hyödynnetään sukellusrefleksiä, joka on suojareaktio lapsen pään joutuessa veden alle. Sukellusrefleksi estää veden pääsyn lapsen hengitysteihin. Tätä hyödyntäen saadaa lapsi oppimaan aktiivinen hengityksen pidättäminen veteen joutuessaan jo ennen refleksin normaalia häviämistä.

Vauvauinti

-on perheen yhteinen iloinen leikkihetki

-luo sosiaalista kanssakäymistä perheiden välillä

-terveellinen, säännöllinen liikuntaan johtava harrastus

-saa lapsen nauttimaan vedessä olosta ja tekee hänestä veden ystävän

-edesauttaa (myöhempää) uimataidon oppimista

-tukee vammaisten lasten kuntoutusta ja heidän vanhempiaan

-lisää vesiturvallisuutta


Vauva- ja perheuinti

Perheuinti on vauvauinnin jatkoryhmä. Perheuintiin voivat osallistua myös lapsen alle kouluikäiset sisarukset. Perheuinnissa lapsi ui edelleen vanhempiensa kanssa, mutta uintikerran sisältö muuttuu lapsen taitojen kasvaessa. Leikki on toiminnan keskipisteenä ja pienet, lapsen ikätasoon sopivat ohjatut tehtävät motivoivat häntä kokeilemaan. Uintituokion sisältöön ja käytettäviin opetusmenetelmiin vaikuttavat alkeisuimaopetuksen elementtien ohella lapsen ikä, oppimiseen liittyvätvalmiudet sekä lapsen yksilölliset ominaisuudet. Perheuinti on erinomainen tapa jatkaa yhteistä uintiharrastusta ohjatusti siihen saakka, että lapsi ja perhe on valmiita siirtymään uimakouluun.


Perheuinnin tavoitteena:

-Tuottaa lapselle ja vanhemmille iloa ja virkistystä
-Uinnista jatkuva koko perheen harrastus
-Vanhemmille tietoa uinnin oppimisen etenemisestä
-Lapsen itsenäistäminen vedessä
-Uinnista leikkihetki, johon sisällytetään uinnin oppimisen elementtejä
-Lisääntynyt vesiturvallisuus
-Ryhmään totuttaminen